Presente do conjuntivo

Övningen är skapad 2022-05-22 av Emilinaring. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • visite, visites, visite, visitemos, visiteis, visitem AR- verb Visitar
 • coma, comas, coma, comamos, comais, comam ER-verb comer
 • abra, abras, abra, abramos, abaris, abram IR-verb Abrir
 • faça, faças, faça, façamos, façais, façam FAZER
 • leia, leias, leia, leiamos, leiais, leiam LER
 • , vás,, vamos, vades, vão IR
 • saja, sejas, seja, sejamos, sejais, sejam SER
 • esteja, estejas, esteja, estejamos, estejais, estejam ESTAR
 • , dês,, demos, deis, deem DAR
 • saiba, saibas, saiba, saibamos, saibais, saibam SABER
 • haja HAVER

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/presente-do-conjuntivo.10969960.html

Dela