Presens 3

Övningen är skapad 2022-12-29 av Liinda0423. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tarsaandan, att skrämma mitarsaanam
 • boridan, att skära miboram
 • andaakhtan, att slänga miandaazam
 • khaabidan, att sova mikhaabam
 • davidan, att springa midavam
 • dozdidan, att stjäla midozdam
 • bastan, att slänga mibandam
 • forukhtan, att sälja miforusham
 • shostan, att tvätta mishuam
 • daanestan, att veta midaanam
 • khordan, att äta mikhoram

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/presens-3.11327531.html

Dela