Prepositions in Esperanto - esperanto.com

Övningen är skapad 2021-02-12 av Essadon. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • al to, in the direction of
 • anstataŭ instead of
 • antaŭ before, in front of
 • apud next to
 • da of
 • de of, from
 • dum during
 • ekde since
 • ekster outside of
 • el from, out of
 • en in
 • inter between, among
 • je of, with, in
 • kontraŭ against
 • krom besides, in addition to
 • kun with
 • laŭ according to, along
 • per by means of, with
 • por for
 • post after
 • pri about, concerning
 • pro because of
 • sen without
 • sub under, beneath
 • super over, above
 • sur on
 • tra through
 • trans across
 • ĉe at
 • ĉirkaŭ around
 • ĝis until
 • sed but

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositions-in-esperanto-esperanto-com.10281298.html

Dela