Prepositioner คำบุพบท

Övningen är skapad 2022-11-25 av Ec01. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • framför ข้างหน้า
  • bakom ด้านหลัง
  • genom ผ่าน
  • från จาก
  • till ถึง
  • mellan ระหว่าง
  • mot พิง
  • utanför ข้างนอก
  • innanför ข้างใน
  • bredvid ข้าง

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositioner.11289843.html

Dela