Prepositioner

Övningen är skapad 2020-10-30 av Gahrke. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bijjelen över
 • bijjie övre
 • bijjemes överst
 • nuelesne under
 • nueliem underst
 • bealan sidan, t.ex på sidan av
 • duekesne bakom
 • åvtege framför
 • gietskemes närmast
 • lïhke nära
 • guhkies långt
 • guhkebe längre
 • guhkemes längst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/prepositioner.10089766.html

Dela