Preguntas sobre Chile

Övningen är skapad 2016-09-08 av mascaro. Antal frågor: 17.
Välj frågor (17)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ¿Que sabes de la geografía de Chile? Vad vet du om Chiles geografi?
 • ¿Dónde esta? Var ligger det?
 • ¿Con qué países limita? Vilka länder gränsar det till?
 • ¿Cuántos habitantes tiene? Hur många invånare har det?
 • ¿Qué es Atacama? Vad är Attacama?
 • ¿Qué es La isla de Pascua? Vad är Påskön?
 • ¿Qué es Patagonia? Vad är Patagonien?
 • ¿Qué sabes sobre Santiago? Vad vet du om Santiago?
 • ¿Conoces algunas personas famosas de Chile? Vet du några kända personer från Chile?
 • ¿Quiénes? Vilka?
 • ¿Por qué son famosas? Varför är de kända?
 • ¿Cómo es la economía de Chile? Hur är Chiles ekonomi?
 • ¿Que productos exporta? Vilka produkter exporterar de?
 • ¿Quiénes son los Mapuches? Vilka är Mapucherna?
 • ¿Cuál puede ser la diferencia entre vivir en Chile y vivir en Suecia? Vad kan det vara för skillnad mellan att bo i Chile och i Sverige?
 • Escribe como piensas tú. Skriv vad du tror
 • ¿Sabes algo más sobre Chile? Vet du något mer om Chile?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/preguntas-sobre-chile.6400047.html

Dela