Practical English p47

Övningen är skapad 2013-01-21 av ejmc. Antal frågor: 62.
Välj frågor (62)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pattern mönster
 • following följande
 • buy-bought-bought köpa-köpte-köpt
 • begin-began-begun börja-började-börjat
 • catch-caught-caught fånga-fångade-fångat
 • want-wanted-wanted vilja-ville-ville
 • tell-told-told berätta-berättade-berättat
 • think-thought-thought tänka-tänkte-tänkt
 • Using numbers Använda siffror
 • ago för... sedan
 • Spain Spanien
 • India Indien
 • how long ago för hur länge sedan
 • each varje
 • France Frankrike
 • Copenhagen Köpenhamn
 • Topics ämnen
 • dream dröm
 • building byggnad
 • pupil elev
 • leaflet liten broschyr
 • model modell
 • school playground skolgård
 • staff personal
 • subject ämne
 • recreation fritidsaktiviteter
 • how about vad sägs om, hur skulle det vara med
 • exhibition utställning
 • Picture dictionary bilduppslagsbok
 • test prov
 • notice board anslagstavla
 • gym gym
 • class klass
 • hall samlingssal aula
 • schedule schema
 • letter bokstav
 • number siffra
 • encyclopedia uppslagsbok
 • computer dator
 • atlas kartbok
 • recreation room uppehållsrum
 • school secretary skolsekreterare
 • home page hemsida
 • dictionary lexikon
 • computer studies datakunskap
 • ceiling innertak
 • wall mur
 • roof yttertak
 • file pärm
 • litter bag papperskorg
 • pencil blyertspenna
 • pencil-sharpener pennvässare
 • ruler linjal
 • school library skolbibliotek
 • shelf hylla
 • canteen skolrestaurang matsal
 • drawer låda
 • cupboard skåp
 • headmaster rektor
 • headmaster's office rektorsexpedition
 • school nurse skolsjuksköterska
 • guardian vaktmästare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/practical-english-p47.2563688.html

Dela