pouvoir

Övningen är skapad 2020-03-31 av utbelilin6. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tu peux du kan
 • il/elle/on peut han/hon/man kan
 • nous pouvons vi kan
 • vous pouvez ni kan
 • je peux jag kan
 • je vais pouvoir jag ska/kommer kunna
 • tu vas pouvoir du ska/kommer kunna
 • il/elle/on va pouvoir han/hon/man ska/kommer kunna
 • nous allons pouvoir vi ska/kommer kunna
 • vous allez pouvoir ni ska/kommer kunna
 • ils/elles vont pouvoir de ska/kommer kunna
 • j'ai pu jag har kunnat/kunde
 • tu as pu du har kunnat/kunde
 • il/elle/on a pu han/hon/man har kunnat/kunde
 • nous avons pu vi har kunnat/kunde
 • ils/elles ont pu de har kunnat/kunde
 • vous avez pu ni har kunnat/kunde
 • ils/elles peuvent de kan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pouvoir.9722702.html

Dela