PONS Mini-Sprachkurs Spanisch, 2016-11-14

Övningen är skapad 2016-11-14 av Torsten2016. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cerca (de) nahe
 • siempre immer
 • también auch
 • algo etwas
 • ahora jetzt
 • el mes der Monat
 • entonces dann
 • allá / allí dort
 • saber wissen, können
 • poder können, dürfen
 • poner setzen, stellen, legen
 • comprender verstehen
 • querer wollen
 • creer glauben
 • cenar zu Abend essen
 • comprar kaufen
 • dar geben
 • decir sagen
 • venir kommen
 • poquito wenig
 • el garaje die Garage
 • la guerilla der Guerilla
 • el pasillo der Flur
 • la castañuela die Kastagnette
 • la vela die Kerze
 • el zapato der Schuh
 • el ángel der Engel
 • el azúcar der Zucker
 • gordo dick
 • la fecha das Datum
 • el lápiz der Bleistift
 • el éxito der Erfolg
 • el andén der Bahnsteig
 • los Andes die Anden
 • el machete die Machete
 • el cigarrillo die Zigarette
 • anónimo anonym
 • el autobús der Bus
 • el café das Café, der Kaffee

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pons-mini-sprachkurs-spanisch-2016-11-14.6819593.html

Dela

Annonser