Poks!3 pikkusanaristikko

Övningen är skapad 2019-03-08 av lottaback. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mitä vad
 • miksi varför
 • takana bakom
 • tai eller
 • alas ner
 • siellä där
 • yli över
 • erilainen annorlunda
 • esimerkiksi till exempel
 • vihdoinkin äntligen
 • nyt nu
 • ennen före
 • niin
 • että att
 • kuitenkin ändå
 • kiinni stängd
 • ainakin åtminstone
 • aivan alldeles
 • vieressä bredvid
 • edessä framför
 • varsinkin i synnerhet
 • ylhäällä uppe
 • sisälle in
 • liian allt för
 • takaisin tillbaka
 • kuka vem
 • jotakin någonting
 • kanssa med
 • joku någon
 • vaikka fastän
 • eniten mest
 • ohi förbi
 • onneksi till all lycka
 • melkein nästan
 • muuten annars
 • mitkä vilka
 • että att
 • tässä här
 • vain bara
 • alhaalla nere
 • ehkä kanske
 • ja och
 • jopa till och med
 • pian snart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/poks3-pikkusanaristikko.8940242.html

Dela