Poks!3 6. Pidätkö musiikista?

Övningen är skapad 2018-10-03 av lottaback. Antal frågor: 14.
Välj frågor (14)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pitää, pidän, hän piti tycka om, hålla
 • musiikki, musiikin, musiikkia musik
 • kuunella, kuuntelen, hän kuunteli lyssna
 • kappale, kappaleen, kappaletta låt, stycke, bit
 • uskoa, uskon, hän uskoi tro
 • melkein nästan
 • esimerkiksi till exempel
 • sana, sanan, sanaa ord
 • leiriläinen, leirläisen, leiriläistä lägerdeltagare
 • laulu, laulun, laulua sång
 • vaikka fastän
 • loppua, lopun, se loppui ta slut, sluta
 • muisto, muiston, muistoa minne
 • kova sana häftigt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/poks3-6-pidatko-musiikista.8527729.html

Dela

Annonser