play, played, played

Övningen är skapad 2013-04-25 av linahl. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • We played against England last year.
  • They played in a band together five years ago.
  • At the moment he plays for Manchester United.
  • We play cards every Saturday.
  • She plays the piano beautifully.
  • Last year, she played in Sweden.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/play-played-played.2811660.html

Dela