Plant cell

Övningen är skapad 2023-02-24 av Zjelvgren. Antal frågor: 4.
Välj frågor (4)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Plasmodesmata Channels that connect two plant cells
  • Plastid Store pigments
  • Central vacuole Filled with cell sap that maintains pressure against cell wall
  • Cell wall Maintains cell shape

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/plant-cell.11433579.html

Dela