Pikkusanat

Övningen är skapad 2019-01-24 av lottaback. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • genast heti
 • i morgon huomenna
 • i dag tänään
 • ofta usein
 • redan jo
 • sedan sitten
 • slut loppu
 • förhoppningsvis toivottavasti
 • alltid aina
 • till och med jopa
 • åtminstone ainakin
 • ensam yksin
 • igen taas
 • och ja
 • ännu vielä
 • ut ulos
 • länge kauan
 • tillbaka takaisin
 • ett ögonblick hetkinen
 • över yli
 • bort pois
 • kanske ehkä
 • ibland joskus
 • hit tänne
 • snart kohta
 • här tässä
 • fastän vaikka
 • med kanssa
 • alldeles ihan
 • var? missä?
 • Vart? Mihin?
 • att että
 • Varifrån? Mistä?
 • gärna mielellään
 • upp ylös
 • dit sinne
 • ner alas
 • nära lähellä
 • Hur många? Montako?
 • endast, bara vain
 • sedan sitten
 • verkligt tosi
 • säkert varmaan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pikkusanat.2779443.html

Dela