Piercing p. 50

Övningen är skapad 2014-05-21 av zusanne. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Smycke Jewellery
 • Näsborre Nostril
 • Navel Belly button
 • Önskan Desire
 • Gulsot Hepatitis
 • Stelkramp Tetanus
 • Engångshandskar Disposable gloves
 • Icke giftiga non-toxic
 • Tränga igenom Penetrate
 • Bläck Ink
 • Spruta Shot
 • Sjukvård Medical care

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/piercing-p-50.3673544.html

Dela