phrasesessentiellesn6

Övningen är skapad 2016-02-12 av fohet. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en biljett tack un ticket s’il vous plaît
 • hur många zoner ? combien de zones ?
 • två zoner tack deux zones s’il vous plaît
 • en biljett för dagen tack un ticket pour la journée s’il vous plaît
 • har ni en tunelbanekarta tack ? vous avez un plan de métro s’il vous plaît ?
 • 6 euro tack 6 euros s’il vous plaît
 • varsågod 50 euro voilà 50 euros
 • oj oj oj, har ni inte växel ? oh là là, vous n’avez pas de monnaie ?
 • ni har inte mindre sedlar ? vous n’avez pas des billets plus petits ?
 • jag har inte mindre je n’ai pas moins
 • jag har inte växel je n’ai pas de monnaie
 • ledsen, det är allt som jag har désolé, c’est tout ce que j’ai
 • sätt in biljetten i maskinen mettez le ticket dans la machine
 • ta tillbaka biljetten reprenez le ticket
 • biljettkontroll tack contrôle de tickets s’il vous plaît
 • den är inte giltig il n’est pas valable
 • jag har tappat bort min biljett j’ai perdu mon ticket
 • det är inte den riktiga ce n’est pas le bon
 • se upp för ficktjuvar attention aux pick-pocket
 • stäng era väskor fermez vos sacs
 • utgången la sortie
 • byte la correspondance
 • tunnelbanevagn la rame de métro
 • låt folk gå förbi laissez passer les gens
 • kan vi gå av ? on peut descendre ?
 • flytta på er poussez-vous
 • alla går av tout le monde descend
 • se upp för trappsteget attention à la marche
 • det är en teknisk incident il y a un incident technique
 • använd inte de nedfällbara sätena ne pas utiliser les strapontins

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrasesessentiellesn6.5820671.html

Dela