phrasesessentiellesn5

Övningen är skapad 2016-02-12 av fohet. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • varirån kommer ni ? vous venez d’où ?
 • varifrån är ni ? vous êtes d’où ?
 • var bor ni ? vous habitez où ?
 • i vilken klass är ni ? vous êtes en quelle classe ?
 • det är långt borta Sverige c’est loin la Suède
 • känner ni till Auvergne ? vous connaissez l’Auvergne ?
 • vart skall ni åka ? vous allez où ?
 • hur lång tid stannar ni ? vous restez combien de temps ?
 • trivs ni i Sverige ? ça vous plaît en Suède ?
 • hur många är ni ? vous êtes combien ?
 • var bor ni ? vous logez où ?
 • var är er ansvarige person ? où est votre responsable ?
 • är ni på skolresa ? vous êtes en voyage scolaire ?
 • vad har ni besökt ? qu’est-ce que vous avez visité ?
 • röker ni ? vous fumez ?
 • vad lyssnar på på för musik ? qu’est-ce que vous écoutez comme musique ?
 • hur gamla är ni ? vous avez quel âge ?
 • är det första gången som ni kommer till Frankrike ? c’est la première fois que vous venez en France ?
 • hur dags åkte ni ? vous êtes partis à quelle heure ?
 • hur dags kommer tåget fram ? le train arrive à quelle heure ?
 • har ni sovit bra ? vous avez bien dormi ?
 • har ni nyckel 34 tack vous avez la clé 34 s’il vous plaît
 • har ni ett lakan till tack ? vous avez encore un drap s’il vous plaît ?
 • finns det toaletter här ? il y a des toilettes ici ?
 • kan jag få gå på toaletten tack ? je peux aller aux toilettes s’il vous plaît ?
 • förstår ni franska ? vous comprenez le français ?
 • talar ni svenska ? vous parlez suédois ?
 • hur säger man tack på svenska ? comment dit-on merci en suédois ?
 • är det ett vackert land Sverige ? c’est un beau pays, la Suède ?
 • i vilken stad bor ni ? vous habitez quelle ville ?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrasesessentiellesn5.5820670.html

Dela

Annonser