phrasesessentiellesn4

Övningen är skapad 2016-02-12 av fohet. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • på järnvägsstationen à la gare
 • man måste stämpla biljetterna il faut composter les billets
 • se upp för tågets avgång attention au départ du train
 • dörrarnas automatiska stängning la fermeture automatique des portes
 • konduktören kontrollerar biljetterna le contrôleur vérifie les billets
 • i vilken vagn är vi ? on est dans quelle voiture ?
 • vi är i vagn 15 on est dans la voiture 15
 • finns det en servering på tåget ? il y a une restauration dans le train ?
 • det finns en kringvandrande försäljning il y a une vente ambulante
 • det finns en restaurangvagn il y a une voiture-restaurant
 • tåget gör uppehåll på Vichys station le train desservira la gare de Vichy
 • två minuters stopp deux minutes d’arrêt
 • var vänlig glöm ingenting veuillez ne rien oublier
 • allt bagage måste märkas tout bagage doit être étiqueté
 • tåget kommer in på stationen le train arrive en gare
 • tåget skall avgå le train va partir
 • vår avgång är nära förestående notre départ est imminent
 • franska SJ önskar er välkomna ombord på detta tåg la SNCF vous souhaite la bienvenu à bord de ce train
 • detta tåg går till Grenoble ce train est à destination de Grenoble
 • byte till Nevers klockan 14.11 correspondance pour Nevers à 14.11
 • tåget kommer att avgå från perrong nummer 11 spår H le train partira de quai numéro 11, voie H
 • se till så att ni inte har glömt något rassurez-vous de rien avoir oublié
 • en sittplats une place assise
 • ursäkta mig, det är min plats excusez-moi, c’est ma place
 • är det ledigt här ? c’est libre ici ?
 • är det någon här ? il y a quelqu’un ici ?
 • det är upptaget här c’est occupé ici
 • sätt er ned asseyez-vous
 • er biljett tack votre billet s’il vous plaît
 • tågets ändstation le terminus du train

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrasesessentiellesn4.5820669.html

Dela