phrases utiles numéro 7

Övningen är skapad 2017-06-26 av fohet. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hur mycket kostar ett litet Eiffeltorn? c’est combien une petite Tour Eiffel?
 • hur mycket säljer ni dem för ? vous les vendez combien ?
 • en nyckelring kostar 2 euro un porte-clés c’est deux euros
 • två för 3 euro ? deux pour trois euros ?
 • det är för dyrt c’est trop cher
 • jag har inte tillräckligt je n’ai pas assez
 • jag har inte tillräckligt med pengar je n’ai pas assez d’argent
 • jag har bara 2 euro je n’ai que deux euros
 • jag vill inte ha den je n’en veux pas
 • det tjänar ingenting till, det är meningslöst ça ne sert à rien
 • det är löjligt c’est ridicule
 • jag har inte behov av det je n’en ai pas besoin
 • jag behöver en nyckelring j’ai besoin d’un porte-clés
 • jag ger er 1, 50 euro för handspinnern je vous donne 1 euro cinquante pour le hand-spinner
 • jag har redan en sådan j’en ai déjà
 • vad kostar de små vattenflaskorna ? c’est combien les petites bouteilles d’eau ?
 • har ni andra drycker ? vous avez d’autres boissons ?
 • säljer ni batterier ? vous vendez des piles ?
 • jag gillar inte färgen je n’aime pas la couleur
 • det är för fult c’est trop moche
 • jag tycker mycket om kepsen men den är för liten j’aime bien la casquette mais elle est trop petite
 • har ni större t-shirtar ? vous avez des t-shirts plus grands ?
 • den är för stor il est trop grand
 • den här tröjan är för bred ce pull est trop large
 • den passar mig bra il me va bien
 • den passar mig inte bra il ne me va pas bien
 • kan jag få den billigare ? je peux l’avoir moins cher ?
 • gör ni ett kompispris ? vous faites un prix d’ami ?
 • hur mycket för dessa 5 ? combien pour les cinq ?
 • jag hittade billigare bredvid j’ai trouvé moins cher à côté
 • jag skall fundera je vais réfléchir
 • jag skall fundera på det je vais y réfléchir
 • jag kanske kommer tillbaka senare je reviendrai peut-être plus tard

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrases-utiles-numero-7.7360919.html

Dela