phrases débutants1

Övningen är skapad 2013-11-11 av fohet. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il y a une boulangerie? finns det ett bageri?
 • près d'ici i närheten
 • je cherche la Tour Eiffel jag letar efter Eiffeltornet
 • tu t'appelles comment? vad heter du?
 • tu as quel âge? hur gammal är du?
 • tu habites où? var bor du?
 • tu as des frères et sœurs? har du syskon?
 • c'est combien? vad kostar det?
 • j'ai un frère jag har en bror
 • j'ai une sœur jag har en syster
 • j'habite à jag bor i
 • j'ai treize ans jag är tretton år
 • c'est quelle date? vilket datum är det?
 • c'est quel jour? vilken dag är det?
 • c'est quelle couleur? vilken färg är det?
 • qu'est-ce que tu aimes? vad tycker du om?
 • j'aime la glace jag tycker om glass
 • tu as un animal? har du ett djur?
 • oui j'ai un chien ja jag har en hund
 • j'aime le rugby jag gillar rugby
 • tu aimes les crêpes? gillar du pannkakor?
 • oui j'aime beaucoup les crêpes ja jag tycker mycket om pannkakor
 • vous avez des macarons? har ni makaroner?
 • quel temps fait-il? vad är det för väder?
 • quelle heure est-il? hur mycket är klockan?
 • je n'aime pas le chocolat jag tycker inte om choklad
 • qu'est-ce que c'est? vad är det?
 • qui est-ce? vem är det?
 • qu'est-ce que tu aimes? vad tycker du om?
 • je n'ai pas de frères et sœurs jag har inga syskon
 • un café s'il vous plaît en kaffe tack
 • qu'est-ce que tu aimes comme sport? vad tycker du om för sport?
 • je m'appelle jag heter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/phrases-debutants1.3229362.html

Dela