Petits mots

Övningen är skapad 2015-09-10 av Leila_Zaier. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • först d'abord
 • sedan ensuite, puis
 • eftersom comme
 • när quand
 • eller ou
 • nästan presque
 • innan, före avant
 • ofta souvent
 • ibland parfois
 • då och då de temps en temps
 • alltid toujours
 • varje dag chaque jours, tous les jours
 • sällan rarement
 • vanligtvis normalement, d'habitude
 • lite peu
 • mycket lite très peu
 • litet grann un peu
 • för mycket trop
 • långsamt lentement
 • snabbt vite
 • plötsligt soudain
 • aldrig ne...jamais
 • ingenting ne...rien
 • kanske peut-être
 • därför parce que
 • om si
 • i så fall dans ce cas-là
 • annars, i annat fall autrement
 • dessutom de plus, en outre

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/petits-mots.4780220.html

Dela