Annonser


петa лекција Glosor. #2

Övningen är skapad 2020-11-05 av vihe2442. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • om ako
 • bank banka
 • vänta čekati, čekam
 • ge dati, dam
 • komma doći, dodjem, dolaziti, dolazim
 • vilja ha hteti, hoću, hoćeš
 • det finns ima
 • direkt omah
 • till fots peške
 • efter + genitiv posle
 • före pre
 • klockan... sat
 • att ta uzeti, uzmem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/peta-lekcia-glosor-2.10102143.html

Dela