Persovne pronoenh, personliga pronomer

Övningen är skapad 2021-04-19 av Gahrke. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • datne du
 • dov din, ditt (har)
 • mov min, mitt (har)
 • manne jag
 • dïhte han/hon
 • månnoeh vi två
 • dåtnoeh ni två
 • dah guaktah dem två
 • mijjieh vi
 • dijjieh ni
 • dah dom
 • dan han/hon (har)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/persovne-pronoenh-personliga-pronomer.9100248.html

Dela