personliga pronomen

Övningen är skapad 2019-11-21 av Faepmie1. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • manne jag
  • datne du
  • dïhte han/hon/den/det
  • månnoeh vi två
  • dåtnoeh ni två
  • dah guakta dom två
  • mijjieh vi
  • dijjieh ni
  • dah dom

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/personliga-pronomen.9466960.html

Dela