Personliga pronomen 4

Övningen är skapad 2021-10-23 av trissemisse. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • mín min
  • þín din
  • hans hans
  • hennar hennes
  • þess dess
  • sín sin
  • okkur vår
  • ykkur er
  • þeirra deras

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/personliga-pronomen-4.10683160.html

Dela