Perioidiska systemet

Övningen är skapad 2023-02-21 av Zjelvgren. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Grupp 1 (alkalimetaller) H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
 • Grupp 2 (alkaliska jordmetaller) Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
 • Grupp 3 (övergångsmetaller) Sc, Y, La, Ac
 • Grupp 4 (övergångsmetaller) Ti, Zr, Hf, Rf
 • Grupp 5 (övergångsmetaller) V, Nb, Ta, Db
 • Grupp 6 (övergångsmetaller) Cr, Mo, W, Sg
 • Grupp 7 (övergångsmetaller) Mn, Tc, Re, Bh
 • Grupp 8 (övergångsmetaller) Fe, Ru, Os, Hs
 • Grupp 9 (övergångsmetaller) Co, Rh, Ir, Mt
 • Grupp 10 (övergångsmetaller) Ni, Pd, Pt, Ds
 • Grupp 11 (övergångsmetaller) Cu, Ag, Au
 • Grupp 12 (post-transition metals) Zn, Cd, Hg
 • Grupp 13 (halvmetaller) B, Al, Ga, In, Tl
 • Grupp 14 (halvmetaller) C, Si, Ge, Sn, Pb
 • Grupp 15 (halvmetaller) N, P, As, Sb, Bi
 • Grupp 16 (halvmetaller) O, S, Se, Te, Po
 • Grupp 17 (halogener) F, Cl, Br, I, At
 • Grupp 18 (ädelgaser) He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
 • lantanoider Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu
 • actinides Tn, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Cf, Es, Fm, Md, No, Lr

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/perioidiska-systemet.11428446.html

Dela