Periodiska Systemet

Övningen är skapad 2019-10-29 av Roan275. Antal frågor: 73.
Välj frågor (73)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Väte H 1
 • Helium He 2
 • Litium Li 3
 • Beryllium Be 4
 • Bor B 5
 • Kol C 6
 • Kväve N 7
 • Syre O 8
 • Flour F 9
 • Neon Ne 10
 • Natrium Na 11
 • Magnesium Mg 12
 • Aluminium Al 13
 • Kisel Si 14
 • Fosfor P 15
 • Svavel S 16
 • Klor Cl 17
 • Argon Ar 18
 • Kalium K 19
 • Kalcium Ca 20
 • Skandium Sc 21
 • Titan Ti 22
 • Vanadin V 23
 • Krom Cr 24
 • Mangan Mn 25
 • Järn Fe 26
 • Kobolt Co 27
 • Nickel Ni 28
 • Koppar Cu 29
 • Zink Zn 30
 • Gallium Ga 31
 • Germanium Ge 32
 • Arsenik As 33
 • Selen Se 34
 • Brom Br 35
 • Krypton Kr 36
 • Rubidium Rb 37
 • Strontium Sr 38
 • Yttrium (Yomna habel) Y 39
 • Zirkonium Zr 40
 • Niob Nb 41
 • Molybden Mo 42
 • Teknetium Tc 43
 • Rutenium Ru 44
 • Palladium Pd 46
 • Silver Ag 47
 • Kadmium Cd 48
 • Indium In 49
 • Tenn Sn 50
 • Antimon Sb 51
 • Tellur Te 52
 • Jod I 53
 • Xenon Xe 54
 • Uran U 92
 • Cesium Cs 55
 • Barium Ba 56
 • Lantan (Inkluderades bara för halibs skull) La 57
 • Hafnium Hf 72
 • Tantal Ta 73
 • Volfram W 74
 • Rhenium Re 75
 • Osmium Os 76
 • Iridium Ir 77
 • Platina Pt 78
 • Guld Au 79
 • Kvicksliver Hg 80
 • Tallium Tl 81
 • Bly Pb 82
 • Vismut Bi 83
 • Polonium Po 84
 • Astat At 85
 • Radon Rn 86
 • Rodium Rh 45

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/periodiska-systemet.9405105.html

Dela