Periodiska systemet

Övningen är skapad 2019-08-21 av FSFS. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H Väte 1
 • He Helium 2
 • Li Litium 3
 • Be Beryllium 4
 • B Bor 5
 • C Kol 6
 • N Kväve 7
 • O Syre 8
 • F Fluor 9
 • Ne Neon 10
 • Na Natrium 11
 • Mg Magnesium 12
 • Al Aluminium 13
 • Si Kisel 14
 • P Fosfor 15
 • S Svavel 16
 • Cl Klor 17
 • Ar Argon 18
 • K Kalium 19
 • Ca Kalcium 20
 • Sc Skandium 21
 • Ti Titan 22
 • V Vanadin 23
 • Cr Krom 24
 • Mn Mangan 25
 • Fe Järn 26
 • Co Kobolt 27
 • Ni Nickel 28
 • Cu Koppar 29
 • Zn Zink 30
 • Ga Gallium 31
 • Ge Germanium 32
 • As Arsenik 33
 • Se Selen 34
 • Br Brom 35
 • Kr Krypton 36
 • Rb Rubidium 37
 • Sr Strontium 38
 • Y Yttrium 39
 • Zr Zirkonium 40
 • Nb Niob 41
 • Mo Molybden 42
 • Tc Teknetium 43
 • Ru Rutenium 44
 • Rh Rodium 45
 • Pd Palladium 46
 • Ag Silver 47
 • Cd Kadmium 48
 • In Indium 49
 • Sn Tenn 50
 • Sb Antimon 51
 • Te Tellur 52
 • I Jod 53
 • Xe Xenon 54

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/periodiska-systemet.9115440.html

Dela