Perfekt av starka verb

Övningen är skapad 2018-03-18 av petraa. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • finden, ich habe gefunden hitta, jag har hittat
 • geben, ich habe gegeben ge, jag har gett
 • gewinnen, ich habe gewonnen vinna, jag har vunnit
 • lesen, ich habe gelesen läsa, jag har läst
 • nehmen, ich habe genommen ta, jag har tagit
 • schlafen, ich habe geschlafen sova, jag har sovit
 • schreiben, ich habe geschrieben skriva, jag har skrivit
 • sehen, ich habe gesehen se, jag har sett
 • singen, ich habe gesungen sjunga, jag har sjungit
 • stehen, ich habe gestanden stå, jag har stått
 • treffen, ich habe getroffen träffa, jag har träffat
 • trinken, ich habe getrunken dricka, jag har druckit
 • tun, ich habe getan göra, jag har gjort
 • vergessen, ich habe vergessen glömma, jag har glömt
 • verlieren, ich habe verloren förlora, jag har förlorat
 • verstehen, ich habe verstanden förstå, jag har förstått
 • bekommen, ich habe bekommen , jag har fått
 • essen, ich habe gegessen äta, jag har ätit

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/perfekt-av-starka-verb.8138692.html

Dela