pengar, hotell, ryska ord (kap 5)

Övningen är skapad 2021-02-23 av MeiB. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • visum виза
 • lunch обед
 • kuvert конверт
 • gata, stor gata проспект
 • paus перерыв
 • pengar деньги
 • kemiker химик
 • bio кино
 • biograf кинотеатр
 • kiosk киоск
 • biolog биолог
 • centrum центр
 • siffra цифра
 • pris цена
 • huvudstad столица
 • tabell таблица
 • hotell гостиница
 • kamrat, kompis тоборищ
 • människa человек
 • människor люди
 • ett barn ребёнок
 • flera barn дети
 • utställning выставка
 • spårvagn трамвай
 • fåtölj кресло
 • tavla картина
 • man муж
 • titta посматри, посматрите
 • bara только

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pengar-hotell-ryska-ord-kap-5.10303168.html

Dela