PASSÉ COMPOSÉ - BLANDADE FORMER

Övningen är skapad 2019-04-08 av SolCou. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • il a mangé han åt (manger)
 • Vous avez rougi Ni rodnade (rougir)
 • ils ont eu de har haft (avoir)
 • j'ai chanté jag har sjungit (chanter)
 • vous avez eu ni har haft
 • Nous avons répondu Vi har svarat (répondre)
 • on a vendu man sålde (vendre)
 • Il a entendu Han har hört (entendre)
 • il a été han har varit
 • nous avons joué vi har spelat (jouer)
 • Il a grandi Han har vuxit (grandir)
 • j'ai mangé jag har ätit (manger)
 • on a commencé man har börjat (commencer)
 • J'ai attendu Jag väntade (attendre)
 • on a eu man hade
 • nous avons commencé vi började (commencer)
 • Tu as défendu Du har försvarat (défendre)
 • Il a perdu Han förlorade (perdre)
 • tu as chanté du har sjungit (chanter)
 • vous avez chanté ni sjöng (chanter)
 • nous avons eu vi har haft
 • Vous avez vendu Ni har sålt
 • elle a eu hon hade
 • Ils ont entendu De hörde (entendre)
 • Elles ont répondu De har svarat (répondre)
 • J'ai choisi Jag har valt (choisir)
 • tu as eu du har haft
 • Tu as fini Du slutade (finir)
 • Elle a maigri Hon magrade (maigrir)
 • ils ont parlé de talade (parler)
 • Ils ont grossi De har blivit tjocka (grossir)
 • ils ont fleuri de har blommat (fleurir)
 • nous avons été vi var
 • II a défendu han försvarade (défendre)
 • j'ai été jag har varit
 • elle a été hon var
 • vous avez été ni har varit
 • j'ai eu jag har haft
 • on a perdu man förlorade (perdre)v

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/passe-compose-blandade-former.9023927.html

Dela