Participios irregulares-oregelbundna verb iperfekt

Övningen är skapad 2020-09-13 av profesoraestruch. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • hacer, hecho göra, gjort
  • escribir, escrito skriva, skrivit
  • ver, visto se, sett
  • decir, dicho säga, sagt
  • abrir, abierto öppna, öppet
  • poner, puesto lägga, lagt
  • morir, muerto , dött
  • romper, roto ha sönder, gått sönder
  • volver, vuelto återvända, återvänt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/participios-irregulares-oregelbundna-verb-iperfekt.9908894.html

Dela