Parole

Övningen är skapad 2022-07-05 av Natascha. Antal frågor: 122.
Välj frågor (122)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • una en
 • studentessa (f) studerande, student (f)
 • svedese svensk
 • di från
 • un en
 • avvocato (m) advokat (m)
 • spagnola (f) spanjorska
 • spagnolo (m) spanjor
 • impiegata (f) anställd (f)
 • impiegato (m) anställd (m)
 • in i
 • banca bank
 • ciao hej
 • sono jag är
 • buongiorno goddag
 • Italia Italien
 • Spagna Spanien
 • Germania Tyskland
 • Grecia Grekland
 • Inghilterra England
 • Francia Frankrike
 • Finlandia Finland
 • Danimarca Danmark
 • Svezia Sverige
 • scrittrice (f) författarinna
 • cantante (m/f) sångare, sångerska
 • scrittore (m) författare
 • regista (m/f) regisörr
 • macchina bil
 • vino vin
 • Vilka är de bestämda artiklarna för feminina och maskulina ord? la, il
 • scusi ursäkta (artigt)
 • Vilken form har verbet "essere" i tredje person singular è
 • Vilken form har verbet "essere" i tredje person plural sono
 • Vilken form har verbet "essere" i första person singular sono
 • Vilken form har verbet "essere" i andra person singular sei
 • Vilken form har verbet "essere" i andra person plural siete
 • Vilken form har verbet "essere" i första person plural siamo
 • libero ledig
 • questo den här/det här
 • posto plats
 • ja
 • e och
 • quello, quel den där, det där
 • anche också
 • prego varsågod
 • grazie tack
 • Lei Ni (artigt)
 • non inte
 • vero eller hur
 • no nej
 • lui han
 • ah, ecco ah, jag förstår
 • come si chiama? vad heter Ni?
 • io jag
 • piacere! trevligt!
 • perché varför
 • siete? är ni?
 • in i
 • siamo vi är
 • qui här
 • vacanza semester
 • per för att
 • visitare besöka
 • tu du
 • di dove? varifrån?
 • sei? är du
 • a i (vin namn på städer)
 • lavoro arbete
 • ma men
 • ecco här är
 • stazione station
 • arrivederci adjö
 • buona trevlig, bra
 • permanenza vistelse
 • arrivederLa adjö (formellt)
 • sono, sei, è, siamo, siete, sono vara
 • Vad är skillnaden på "in" och "a" vid platser? in = länder, a = städer
 • uno ett
 • due två
 • tre tre
 • quattro fyra
 • cinque fem
 • sei sex
 • sette sju
 • otto åtta
 • nove nio
 • dieci tio
 • mi piace jag tycker om
 • mi piace l´Italia jag tycker om italien
 • viaggiare resa
 • vedere se
 • posti platser
 • nouvi nya
 • perché varför, därför
 • cucina kök
 • pesce fisk
 • e a te? och du då?
 • cosa vad
 • ti piace vad tycker du om?
 • cultura kultur
 • mi piacciono jag tycker om (vid många saker, ex. städer, stränder)
 • città stad, städer
 • arte konst
 • a me... jag...
 • invece däremot
 • sole sol
 • mare hav
 • spiaggie stränder
 • io, tu, lui, lei/Lei, noi, voi, loro Personliga pronomen subjektsform
 • mi, ti, lo, la/La, ci, vi, li/le Personliga pronomen objektsform
 • il, la, lo, Den bestämda artikeln i singular är
 • i, le, gli Den bestämda artikeln i plural är
 • Mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, gli tycka om; jag, du, han, hon, Ni, vi, ni, de
 • gelato glass
 • formaggio ost
 • pane bröd
 • insalata sallad
 • birra öl
 • biscotto, biscotti kex, singular och plural
 • oliva, olive oliv, oliver
 • fragola, fragole jordgubbe, jordgubbar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/parole.10979872.html

Dela