Parole italiane, italienska ord

Övningen är skapad 2017-06-09 av pialearnox. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la casa huset
 • la bici cykeln
 • la macchina bilen
 • il cane hunden
 • il gatto katten
 • l'uccello fågeln
 • il passero sparven
 • l'albero trädet
 • il fiore blomman
 • la scuola skolan
 • l'ospedale sjukhuset
 • il cinema bion, biografen
 • il teatro teatern
 • la televisione tv
 • la radio radion
 • la musica musiken
 • il libro boken
 • il giornale tidningen
 • il diario dagboken
 • il cellulare, cell mobiltelefonen
 • il numero numret
 • le lettere bokstäverna
 • la lettera bokstaven, brevet
 • le cifre siffrorna
 • andare att gå, åka
 • fare att göra
 • avere att ha
 • essere att vara
 • stare att vara, att befinna sig, att må
 • chiamarsi att heta
 • mi chiamo jag heter
 • Come ti chiami? Vad heter du?
 • Si chiama Han heter, hon heter, den heter
 • Si chiamano De heter

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/parole-italiane-italienska-ord.7357818.html

Dela