Panorama 1-3, text 12

Övningen är skapad 2019-03-14 av Sannahemming. Antal frågor: 60.
Välj frågor (60)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • elektronisk elektronisch
 • kalendern der Kalender
 • de båda, de två die beiden
 • framför vor
 • banken die Bank, -en
 • träffas sich treffen
 • sevärdheten die Sehenswürdigkeit, -en
 • kanske vielleicht
 • hjälpa någon med något weiter/helfen
 • söka suchen, er sucht, er suchte, er hat gesucht
 • domkyrkan das Großmünster
 • den förbipasserande (kvinnlig och manlig) der Passat, -en, die Passatin, -nen
 • franska Französisch
 • har aldrig varit war noch nie
 • starka sida die Stärke, -n
 • schweizaren der Schweizer
 • tala sprechen, er spricht, er sprach, er hat gesprochen
 • stämma stimmen
 • tidigare früher
 • de flesta die meisten
 • förstå verstehen, er versteht, er verstand, er hat verstanden
 • undantaget die Ausnahme, -n
 • märka, observera bemerken, er bemerkt, er bemerkte, er hat bemerkt
 • stadskartan der Stadtplan
 • längs entlang
 • gå förbi vorbei/gehen
 • tills bis
 • bron die Brücke, -n
 • tornet der Turm, -e+
 • domkyrkans torn die Türme des Münsters
 • missa, förbise übersehen
 • hur långt wie weit
 • tullstationen die Zollstation, -en
 • mena meinen, er meint, er meinte, er hat gemeint
 • säker sicher
 • romers römisch
 • vägen der Weg, -e
 • högst höchstens
 • dit dorthin
 • stationen die Station, -en
 • romaren der Römer
 • skyddet der Schutz
 • alemannen der Alemanne, -n
 • bygga bauen, er baut, er baute, er hat gebaut
 • de hade byggt sie hatten gebaut
 • , på den tiden damals
 • de hade kallat sie hatten genannt
 • bestämt, säkert bestimmt
 • uppslagsordet das Stichwort, -er+
 • nämligen nämlich
 • i väg los
 • Jag måste gå. Ich muss los.
 • hjälpen die Hilfe, -n
 • Tack för hjälpen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
 • vänta wartet, er wartet, er wartete, er hat gewartet
 • klockan die Uhr, -en
 • absolut unbedingt
 • vidare weiter
 • rådet, tipset der Tipp, -s
 • För all del. Gern geschehen.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/panorama-1-3-text-12.8966652.html

Dela