Page 10-15 Wings textbook 8

Övningen är skapad 2013-01-24 av zusanne. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att ifrågasätta to question
 • att påverka to influence
 • att annonsera to advertise
 • en pålitlig one of honesty
 • från säker källa quality information
 • regering government
 • vidare, dessutom furthermore
 • kändisar celebrities
 • vanlig ordinary
 • vanlig, normal regular
 • tjusig fancy
 • fråga issue
 • uppfattning belief
 • åsikt opinion
 • reklam advertising
 • commercial reklamfilm
 • annons advertisement
 • påverka influence
 • mobil cell phone
 • påverka influence
 • vissa certain
 • stila, glänsa show off
 • tonåring teenager
 • study undersökning
 • annonsera advertise
 • gå upp i vikt gain weight
 • äta dåligt eat poorly

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/page-10-15-wings-textbook-8.2582955.html

Dela