På gång 9 stycke 9

Övningen är skapad 2018-03-11 av ekarvi. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ett djur, djuret, djur, djuren eläin
 • en björn, björnen, björnar, björnarna karhu
 • Jag skulle sova... Nukkuisin...
 • sova, sover, sov, sovit nukkua
 • hela vintern koko talvi
 • en stad, stade, städer, städerna kaupunki
 • en veckodag, -dagen, -dagar, -dagarna viikonpäivä
 • min veckopeng viikkorahani
 • snart slut pian loppu
 • ligga, ligger, låg, legat maata, sijaita
 • på gräsmattan nurmikolla
 • en park, parken, parker, parkerna puisto
 • glass, glassen jäätelö
 • drömma, drömmer. drömde, drömt om unelmoida jostakin
 • framtid, framtiden tulevaisuus
 • , går, gick, gått ut gymnasiet suorittaa lukio loppuun
 • ett betyg, betyget, betyg, betygen arvosana, todistus
 • hoppas, hoppas, hoppades, hoppats på toivoa jotakin
 • frisk, friskt, friska terve
 • tråkig, tråkigt, tråkiga tylsä
 • seriös, seriöst, seriösa vakava
 • en massa paljon
 • knäpp, knäppt, knäppa hullu
 • en dröm, drömmen, drömmar, drömmarna unelma, haave
 • hitta, hittar, hittade, hittat löytää
 • kärlek, kärleken rakkaus
 • stor, stort, stora suuri, iso
 • ha, har, hade, haft olla jollakin
 • vinna, vinner, vann, vunnit voittaa
 • Jag skulle köpa... Osatisin...
 • en häst, hästen, hästar, hästarna hevonen
 • en gård, gården maatila
 • på landet maalla
 • ordna, ordnar, ordnade, ordnat järjestää
 • en trädgård, trädgården puutarha
 • festa, festar, festade, festat juhlia
 • hela natten kok yö
 • resa, reser, reste, rest matkustaa
 • jorden runt maailman ympäri
 • stanna, stannar, stannade, stannat jäädä, viipyä
 • olik, olikt, olika erilainen
 • ett ställe, stället, ställen, ställena paikka
 • klättra, klättrar, klättrade, klättrat kiivetä
 • simma, simmar, simmade, simmat uida
 • en delfin, delfinen, delfiner, delfinerna delfiini
 • kolla, kollar, kollade, kollat in käydä katsomassa jotakin
 • spännande, spännande, spännande jännittävä

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pa-gang-9-stycke-9.8117138.html

Dela