På gång 9 stycke 8

Övningen är skapad 2019-04-07 av ekarvi. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • en prao-plats, -platsen, -platser, -platserna tet-paikka
 • en butik, butiken, butiker, butikerna kauppa
 • göra, gör, gjorde, gjort tehdä
 • sitta, sitter, satt, suttit istua
 • packa, packar, packade, packat upp purkaa jotakin
 • en vara, varan, varor, varorna tavara
 • diska, diskar, diskade, diskat tiskata
 • på Åland Ahvenanmaalla
 • skämta, skämtar, skämtade, skämtat laskea leikkiä
 • en 16-årig tjej 16-vuotias tyttö
 • tjäna, tjänar, tjänade, tjänat ansaita
 • på sommarlovet kesälomalla
 • ett jobb, jobbet, jobb, jobben työ
 • en camping, campingen leirintäalue
 • berätta, berättar, berättade, berättat om kertoa jostakin
 • flitig, flitigt, flitiga ahkera
 • på gott humör hyvällä tuulella
 • öppen, öppet, öppna avoin
 • en människa, människan, människor, människorna ihminen
 • sommarjobba, sommarjobbar, sommarjobbade, sommarjobbat olla kesätöissä
 • förut aikaisemmin
 • på ett servicehem för gamla vanhusten palvelutalossa
 • i fjol viime vuonna
 • högt ääneen
 • vilka språk mitä kieliä
 • en språkkurs, språkkursen, språkkurser, språkkurserna kielikurssi
 • fråga, frågar, frågade, frågat kysyä
 • egentligen oikeastaan
 • i receptionen vastaanotossa
 • ta, tar, tog, tagit emot ottaa vastaan
 • en gäst, gästen, gäster, gästerna vieras
 • svara, svarar, svarade, svarat på vastata johonkin
 • en fråga, frågan, frågor, frågorna kysymys
 • boka, bokar, bokade, bokat bastu varata sauna
 • hyra, hyr, hyrde, hyrt vuokrata
 • en cykel, många cyklar pyörä, monta pyörää
 • en skoter, många skotrar skootteri, monta skootteria
 • arbetstider, arbetstiderna työajat
 • en lön, länen palkka
 • på morgonen aamulla
 • en kvällstur, -turen, -turer, -turerna iltavuoro
 • fem dagar i veckan viisi päivää viikossa
 • betala, betalar, betalade, betalat maksaa
 • per timme tunnissa
 • äta, äter, åt, ätit lunch syödä lounasta
 • till personalpris henkilökuntahintaan
 • ett kafé, kaféet, kaféer, kaféerna kahvila
 • vår, vårt, våra meidän

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pa-gang-9-stycke-8.8038977.html

Dela