På gång 8: stycket 1

Övningen är skapad 2018-04-12 av ekarvi. Antal frågor: 46.
Välj frågor (46)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • auttaa, auttaa hjälpa, hjälper
 • avata, avaa öppna, öppnar
 • muuttaa, muuttaa flytta, flyttar
 • olla, on vara, är
 • ostaa ruokaa, ostaa ruokaa handla mat, handlar mat
 • tulla, tulee komma, kommer
 • vaihtaa, vaihtaa byta, byter
 • soittaa, soittaa spela, spelar
 • olla jollakin, on jollakin ha, har
 • pitää, pitää jostakin gilla, gillar
 • kuulla, kuulee höra, hör
 • luvata, lupaa lova, lovar
 • sopia hyvin, sopii hyvin passa bra, passar bra
 • Ja tack. Kyllä kiitos.
 • asunto en lägenhet, lägenheten, lägenheter, lägenheterna
 • kerros en våning, våningen, våningar, våningarna
 • naapuri en granne, grannen, grannar, grannarna
 • työpaikka, työ ett jobb, jobbet, jobb, jobben
 • kaupunki en stad, staden, städer, städerna
 • ovi en dörr, dörren, dörrar, dörrarna
 • kitara en gitarr, gitarren, gitarrer, gitarrerna
 • kuulokkeet hörlurar, hörlurarna
 • vanhemmat föräldrar, föräldrarna
 • Kiitos avusta! Tack för hjälpen!
 • Odota vähän! Vänta lite!
 • Ei hätää. Det är lugnt.
 • Toivottavasti viihdytte. Hoppas ni trivs.
 • Varmasti. Säkert.
 • ei mitään ingenting
 • saa nähdä.. vi får se..
 • uusi ny, nytt, nya
 • mukava trevlig, trevligt, trevliga
 • kiva kul, kul, kul
 • hiljainen tyst, tyst, tysta
 • ei (lauseen keskellä) inte
 • ja och
 • Ole hyvä. Var så god.
 • minun min, mitt, mina
 • sinun din, ditt, dina
 • hänen (p.) hans
 • hänen (t.) hennes
 • meidän vår, vårt, våra
 • teidän er, ert, era
 • heidän; niiden deras
 • kaupunki en stad, staden, städer, städerna
 • Hienoa! Fint!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pa-gang-8-stycket-1.8188400.html

Dela