På gång 8: Kom i gång

Övningen är skapad 2018-10-01 av ekarvi. Antal frågor: 76.
Välj frågor (76)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • mikä, mitä vad
 • missä var
 • minne, mihin vart
 • mistä varifrån
 • kuka, ketkä vem
 • kenen vems
 • miksi varför
 • milloin när
 • kuinka, miten hur
 • kuinka vanha hur gammal
 • kuinka paljon hur mycket
 • kuinka maonta hur många
 • kuinka usein hur ofta
 • millainen (en-sana) hurdan
 • millainen (ett-sana) hurdant
 • millaisia (monikko) hurdana
 • mitä kieliä vilka språk
 • minä jag
 • sinä du
 • hän (tyttö) hon
 • hän (poika) han
 • se (en-sanat) den
 • se (ett-sanat) det
 • me vi
 • te ni
 • he, ne de
 • maanantai måndag
 • tiistai tisdag
 • keskiviikko onsdag
 • torstai torsdag
 • perjantai fredag
 • lauantai lördag
 • sunnuntai söndag
 • yksi en, ett
 • kaksi två
 • kolme tre
 • neljä fyra
 • viisi fem
 • kuusi sex
 • seitsemän sju
 • kahdeksan åtta
 • yhdeksän nio
 • kymmenen tio
 • yksitoista elva
 • kaksitoista tolv
 • kolmetoista tretton
 • neljätoista fjorton
 • viisitoista femton
 • kuusitoista sexton
 • seitsemäntoista sjutton
 • kahdeksantoista arton
 • yhdeksäntoista nitton
 • kaksikymmentä tjugo
 • kaksikymmentäyksi tjugoett
 • kaksikymmentäkaksi tjugotvå
 • kolmekymmentä trettio
 • neljäkymmentä fyrtio
 • viisikymmentä femtio
 • kuusikymmentä sextio
 • seitsemänkymmentä sjuttio
 • kahdeksankymmentä åttio
 • yhdeksänkymmentä nittio
 • sata ett hundra
 • tuhat ett tusen
 • alkaa, alkaa börja, börjar
 • pitää, pitää jostakin gilla, gillar
 • olla, on jollakin ha, har
 • hakea, hakee hämta, hämtar
 • luvata, lupaa lova, lovar
 • voida, voi , mår
 • pelata, pelaa; soittaa, soittaa spela, spelar
 • sulkea, sulkee stänga, stänger
 • puhua, puhuu tala, talar
 • tavata, tapaa träffa, träffar
 • pitää, pitää jostakin tycka om, tycker om
 • olla, on vara, är

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/pa-gang-8-kom-i-gang.8516251.html

Dela