Övre respiratoriska organen


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Cartilago cricoidea
 • Cartilago thyroidea
 • Cavitas nasalis
 • Concha nasale
 • Choanae
 • Epiglottis
 • Laryngopharynx
 • Larynx
 • Meatus nasalis
 • Nasopharynx
 • Nasus
 • Oropharynx
 • Os hyoideum
 • Pharynx
 • Septum nasale
 • Sinus maxillaris
 • Sinus paranasales
 • Sinus sphenoidalis
 • Trachea
 • Sinus frontales
 • Cellulae ethmoidales
 • Cartilagines arytenoideae
 • Nares
 • Plicae vestibulares
 • Plicae vocales
 • Prominentia laryngea
 • Regio olfactoria
 • Regio respiratoria
 • Tonsilla lingualis
 • Tonsilla palatina
 • Tonsilla pharyngea
 • Tuba auditiva
 • Vestibulum nasale

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovre-respiratoriska-organen.7885561.html

Dela