Övre digestionsorganen


Text till bildalternativ

Bild till textalternativ

Bild till text
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Cavitas oris
 • Cementum
 • Corona dentis
 • Dentinum
 • Enamelum
 • Glandulae parotis
 • Glandulae sublingualis
 • Glandulae submandibularis
 • Mandibula
 • Maxilla
 • Periodontium
 • Pulpa dentis
 • Radix dentis
 • Pars alveolaris mandibulae
 • Processus alveolaris maxillae
 • Papillae
 • Dentes decidui
 • Dentes permanentes
 • Gingiva
 • Labia oris
 • Lingua
 • Musculi constrictor pharyngei
 • Oesophagus
 • Palatum durum
 • Palatum molle
 • Tonsilla palatina
 • Palatum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovre-digestionsorganen.7894627.html

Dela