Övning 28 a

Övningen är skapad 2018-03-20 av ms17h. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vita vitalis
 • brachium brachialis
 • fibula fibularis
 • vasculum vascularis
 • palma palmaris
 • cervix cervicalis
 • inguen inguinalis
 • femur femoralis
 • frons frontalis
 • latus lateralis
 • pectus pectoralis
 • facies facialis
 • thorax thoracalis
 • larynx laryngealis
 • meninx meningealis
 • phalanx phalangealis
 • pharynx pharyngealis
 • coccyx coccygealis
 • oesophagus oesophagealis
 • pars partialis
 • trachea trachealis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovning-28-a.8137464.html

Dela