Ovi Auki 4, s,57 - Lähdekritiikki

Övningen är skapad 2021-09-13 av HenrikOjala. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • etänä på distans
 • kaapata överta, kapa
 • kumppani partner
 • lähdekritiikki källkritik
 • ns. = niin sanottu s.k. = så kallad
 • painettu tryckt
 • painotus betoning
 • ristiriitainen motstridig
 • sepitetty uppdiktad, påhittad
 • sitoutunut johonkin bunden till
 • sivusto webbplats
 • syy-yhteys orsakssamband
 • uskottavuus trovärdighet
 • valeuutinen bluffnyhet
 • valeuutissivusto webbplats som publicerar bluffnyheter
 • varassa olevat som är beroende av
 • vastustaminen att motarbeta, motverka eller protestera mot något
 • väite påstående
 • yhteys johonkin samband med något
 • yksiselitteinen entydig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ovi-auki-4-s-57-lahdekritiikki.10559765.html

Dela