Öva inför provet - Franska revolutionen

Övningen är skapad 2023-02-27 av oliviadyfvelsten. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilka var de tre stånden? Präster, adeln och det tredje ståndet
 • Vad hette kungen och drottningen under franska revolutionen? Ludvig XVI och Marie Antoinette
 • Varför var det ekonomisk kris i Frankrike? Krig, missväxt och hovet lever i lyx.
 • Varför var de orättvist mellan de olika stånden? Bara de tredje ståndet behövde betala skatt
 • Varför samlar kungen generalständerna? För att det är ekonomisk kris i Frankrike
 • Varför har de inte samlas på 175 år? För kungen var rädd att förlora makten
 • Vilka bildar nationalförsamlingen & varför bildas dem? De tredje ståndet. Alla skulle ha samma rättigheter
 • Varför stormas Bastiljen? Det tredje ståndet är inte säkra på att kungen menar allvar med de nya rättigheterna de fått. Rykten säger också att det finns politiska fångar & vapen i Bastiljen
 • Vad gjorde många bönder som uppror mot adelsmännen? De brände ner deras slott och slår ihjäl adelsmän. Bönderna eldar upp kontrakt där det stod att de var tvungna att betala skatt
 • Vad är de tre slagorden under revolutionen? Frihet, jämlikhet och broderskap
 • Vad är Kvinnotåget 1789? Vad vill dem? Kvinnor protesterar, de går mot kungens slott för att kräva lägre brödpriser
 • Vad händer med kungafamiljen? De avrättas med giljotinen
 • Vem var Robespierre? Vad var hans uppdrag? Ledaren efter kungen, han vill rensa bort motståndare till revolutionen
 • Vad var Skräckväldet? Robespierres tid vid makten då avrättades 40 000 människor
 • Vem var Napoleon? General inom militären
 • Hur kommer Napoleon till makten & vad gjorde han? Genom en militärkupp, han gör sig själv till kejsare
 • Vad var giljotinen för något? En avrättningsmaskin där man blev halshuggen
 • Vad var Wienkongressens mål? Maktbalans mellan Europas stater för att bevara freden
 • Orsaker till franska revolutionen Ojämlikheten mellan stånden och den ekonomiska krisen
 • Händelser under franska revolutionen? Nationalförsamlingen bildas, Stormningen av Bastiljen, Kvinnotåget & Skräckväldet
 • Konsekvenser av franska revolutionen? Mänskliga rättigheter - alla lika mycket värda, Länder ska styras av folkvalda inte av en kung, Napoleons nya lagar (Code Napoleon)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ova-infor-provet-franska-revolutionen.11436869.html

Dela