Our Fantastic Human Body

Övningen är skapad 2018-08-31 av mikmob. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • komplicerad complicated
 • fordon vehicle
 • skapa create
 • under wonder
 • kortdistans short distance
 • vikt weight
 • rörelse movement
 • tanke thought
 • tal speech
 • känsla emotion
 • ta emot receive
 • miljard billion
 • mäktig powerful
 • näringsämne nutrient
 • skäl reason
 • slappna av relax
 • kunna be able to
 • bokstav letter
 • steg step
 • skratt laugh
 • rynka pannan frown
 • bestå av consist of
 • nära close to
 • väte hydrogen
 • syre oxygen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/our-fantastic-human-body.7800803.html

Dela