Organisk kemi utökad

Övningen är skapad 2022-02-03 av hjallelutz10. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • c-c Alkaner
 • c=c Alkener
 • c trippelbindning c Alkyner
 • NH2 Aminer
 • OH alkoholer
 • R-O-R Etrar
 • OH bunden till en bensenring Fenoler
 • CHO Aldehyder
 • >c=O ketoner
 • -COOH karboxylsyra
 • -COOR estrar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/organisk-kemi-utokad.10829135.html

Dela