Organisk kemi - Aromatiska reaktioner

Övningen är skapad 2021-03-21 av PopcornDidde. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • NH2 Orto-Para. Starkt aktiverande
 • NHR Orto-Para. Starkt aktiverande
 • NR2 Orto-Para. Starkt aktiverande
 • OH Orto-Para. Starkt aktiverande
 • O- Orto-Para. Starkt aktiverande
 • OR Orto-Para. Starkt aktiverande
 • NHOR Orto-Para. Medelaktiverande
 • OCOR Orto-Para. Medelaktiverande
 • R Orto-Para. Svagt aktiverande
 • C6H5 Orto-Para. Svagt aktiverande
 • X Orto-Para. Svagt deaktiverande
 • CN Meta. Medel-deaktiverande
 • SO3H Meta. Medel-deaktiverande
 • Estrar och karboxylsyror Meta. Medel-deaktiverande
 • Aldehyder och ketoner Meta. Medel-deaktiverande
 • NO2 Meta. Starkt deaktiverande
 • NR3+ Meta. Starkt deaktiverande
 • CX3 Meta. Starkt deaktiverande
 • Vilka reagenter substituerar NO2? HNO3 + Syra
 • Vilka reagenter substituerar X? X2 eller FeX3
 • Vilka reagenter substituerar SO3? SO3 + stark syra
 • Vilka reagenter substituerar R? R-X + AlCl3
 • Vilka reagenter substituerar RCO? RCOCl + AlCl3
 • Hur påverkar substituenterna pKa? Deaktiverande grupper gör molekylen surare, sänker pKa för alkoholsubstutienter, men ökar för aminosubstituenter. Vice versa.
 • NO2 -> NH2? Sn och HCl
 • NH2 -> H? HNO2 + HCl, H3PO2
 • Vad är viktigt att tänka på med NH2 grupper? Lewis syror kan deaktivera dem
 • Hur kan man skydda en amino grupp? Acylklorid
 • Hur kan man av-acylera en aminogrupp? NaOH

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/organisk-kemi-aromatiska-reaktioner.10354878.html

Dela