Oregelbundna verb

Övningen är skapad 2012-01-25 av linahl. Antal frågor: 112.
Välj frågor (112)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • börja begin began begun
 • vara bli be was/were been
 • föda bear bore born
 • slå beat beat beaten
 • börja become became become
 • böja sig bend bent bent
 • bita bite bit bitten
 • blöda bleed bled bled
 • blåsa blow blew blown
 • bryta break broke broken
 • föda upp breed bred bred
 • ta med sig bring brought brought
 • bygga build built built
 • brinna burn burnt burnt
 • brista burst burst burst
 • köpa buy bought bought
 • kasta cast cast cast
 • fånga catch caught caught
 • välja choose chose chosen
 • klänga fast cling clung clung
 • komma come came come
 • kosta cost cost cost
 • krypa creep crept crept
 • klippa cut cut cut
 • handla deal dealt dealt
 • gräva dig dug dug
 • göra do did done
 • rita draw drew drawn
 • drömma dream dreamt dreamt
 • dricka drink drank drunk
 • köra drive drove driven
 • äta eat ate eaten
 • falla fall fell fallen
 • mata feed fed fed
 • känna sig feel felt felt
 • slåss fight fought fought
 • finna find found found
 • fly flee fled fled
 • slänga fling flung flung
 • flyga fly flew flown
 • förbjuda forbid forbade forbidden
 • glömma forget forgot forgotten
 • förlåta forgive forgave forgiven
 • frysa freeze froze frozen
 • få bli get got got
 • ge give gave given
 • go went gone
 • mala grind ground ground
 • växa grow grew grown
 • hänga hang hung hung
 • ha have had had
 • höra hear heard heard
 • gömma sig hide hid hidden
 • slå hit hit hit
 • innehålla hold held held
 • skada sig hurt hurt hurt
 • hålla kvar keep kept kept
 • veta know knew known
 • lägga lay laid laid
 • leda lead led led
 • luta sig lean leant leant
 • hoppa leap leapt leapt
 • lära sig learn learnt learnt
 • lämna kvar leave left left
 • låna ut lend lent lent
 • låta let let let
 • ligga lie lay lain
 • tända light lit lit
 • förlora lose lost lost
 • göra make made made
 • mena mean meant meant
 • möta meet met met
 • betala pay paid paid
 • sätta put put put
 • lämna quit quit quit
 • rida ride rode ridden
 • ringa ring rang rung
 • stiga upp rise rose risen
 • springa run run run
 • säga say said said
 • se see saw seen
 • sälja sell sold sold
 • sända send sent sent
 • sätta set set set
 • skaka shake shook shaken
 • skina shine shone shone
 • skjuta shoot shot shot
 • visa show showed shown
 • krympa shrink shrank shrunk
 • stänga shut shut shut
 • sjunga sing sang sung
 • skjuta sink sank sunk
 • sitta sit sat sat
 • sova sleep slept slept
 • slunga sling slung slung
 • glida slide slid slid
 • skära slit slit slit
 • lukta smell smelt smelt
 • rusa speed sped sped
 • stava spell spelt spelt
 • tillbringa spend spent spent
 • spilla spill spilt spilt
 • förstöra spoil spoilt spoilt
 • stå stand stood stood
 • stjäla steal stole stolen
 • sticka stick stuck stuck
 • stinka stink stank stunk
 • strö ut strew strewed strewn
 • slå strike struck struck
 • svära swear swore sworn
 • simma swim swam swum
 • ta take took taken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb.1710210.html

Dela