oregelbundna verb

Övningen är skapad 2023-02-08 av heidicyb. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • är (permanent) ser: sou, és, é, somos, são
 • är (tillfälligt) estar: estou, estás, está, estamos, estão
 • , röra, börja ir: vou, vais, vai, vamos, vão
 • komma vir: venho, vens, vem, vimos, vêm
 • att ha ter: tenho, tens, tem, temos, têm
 • göra, utöva fazer: faço, fazes, faz, fazemos, fazem
 • säga dizer: digo, dizes, diz, dizemos, dizem
 • se ver: vejo, vês,, vemos, veem
 • veta saber: sei, sabes, sabe, sabemos, sabem
 • läsa ler: leio, lês,, lemos, leem
 • att kunna/att vara kapabel? poder: posso, podes, pode, podemos, podem
 • vill querer: quero, queres, quer, queremos, querem
 • ta med trazer: trago, trazes, traz, trazemos, trazem
 • ge dar: dou, dás,, damos, dão
 • fråga pedir: peço, pedes, pede, pedimos, pedem
 • höra/lyssna ouvir: ouço, ouves, ouve, ouvimos, ouvem
 • lämna, gå ut sair: saio, sais, sai, saímos, saem
 • placera pôr: ponho, pões, põe, pomos, põem

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/oregelbundna-verb.11407052.html

Dela